GCC-FB.png
Nyt samarbejde om natur for alle

To foreninger går sammen om at skabe nye muligheder

I kølvandet på corona-krisen har det været meget omtalt, hvordan danskere søger ud i naturen. Men ikke alle har muligheden, og der mangler måske egnede steder, hvor man kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid. Denne udfordring har ført til etablering af et samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen.

Det første resultat af dette samarbejde er Green Care Camps. På en Green Care Camp er deltagerne med til i fællesskab at skabe bæredygtige udvikling på Green Care stedet. Vi har nogle projekter, vi har brug for at få etableret, men du kan også selv identificere projekter, du har lyst til at foreslå, og hvis de accepteres, vil de blive iværksat som en del af aktiviteterne.

De forskellige Green Care Camps får forskellige temaer, som hænger sammen og supplerer hinanden. Konceptet er et fællesskab a la ”Hjem til gården” – men uden konkurrence – og med foredrag fra lokale aktører og personer med indsigt i personlig udvikling, virksomhedsdrift og Green Care. Overordnet tema er bæredygtighed på nye måder.
Overnatning i telt, shelter (eller værelse mod merpris - spørg!). Deltagerne sørger selv for madlavning og rengøring som en del af lejrenes aktiviteter. Der er dog altid en ansvarlig instruktør til stede ved alle aktiviteter. Maksimum antal deltagere 16 voksne personer. Børn er også velkomne.

Pris 2.300 pr. person inklusive kost og logi i shelter eller medbragt telt. Visse ekskursioner kan medføre ekstra brugerbetaling.

OBS: Særpris for førtidspensionister og personer på overførselsindkomst, der er medlem af vores foreninger: 500 kr.

I år bliver konceptet prøvet af som et 100 % privat finansieret initiativ, men tanken er at det skal danne skole, så lokale foreninger for førtidspensionister og socialt udsatte kan søge tilskud efter servicelovens §18, så det næste år er muligt at komme på Green Care Camping flere steder i landet. I den forbindelse modtager Green Care Danmark gerne tilskud fra eventuelle sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet.

Green Care Camps 2020 - læs mere...